Falentijn Loopbaancoaching en Communicatietrainingen

Werk jij met heel je Hart?

Familieparticipatie.

Van last tot lust - Teamtrainingen

De familie wordt vaak ervaren als een storende factor op het werk. Ze zijn kritisch, bemoeien zich met de gang van zaken en hebben alleen oog voor hun eigen familielid. Uit mijn ervaring weet ik dat dit anders kan en dat familie juist een hele waardevolle bijdrage kan leveren aan het leefklimaat van de woning en het verpleeghuis.

De training samenwerken met familie is bedoeld voor teams die meer willen halen uit de relatie met familie van bewoners. Dat betekent dat de communicatie kan verbeteren. Soms dat familie meer gaat ondernemen met een bewoner of andere bewoners en soms dat zij willen helpen met de dagelijkse verzorging.

De rol die familie in het leven van de bewoners wil en kan spelen verschilt. Sommigen komen om koffie te drinken, anderen willen graag op stap en weer anderen willen een rol in de verzorging. Vaak weet familie niet goed wat er mogelijk is en veel mensen vinden het lastig om dat ter sprake te brengen. Mensen gaan af op wat zij zien en passen zich aan of verzetten zich. Het blijkt waardevol te zijn als medewerkers zelf het gesprek aangaan met familie. Familie vindt het heel prettig als medewerkers zelf gaan vragen wat zij verwachten. Zij kunnen dan wensen en verwachtingen uitspreken en medewerkers krijgen daardoor begrip en samen zoeken naar een goed weg voor beiden.

Resultaat

Uiteindelijk heeft dit natuurlijk een positief resultaat voor de bewoners en dat is waar het natuurlijk echt om draait! In Overspaarne in Haarlem hadden de teamtrainingen het volgende resultaat:

 • De sfeer verbeterde blijvend
 • Spanningen tussen medewerkers en familie kunnen makkelijker worden omgebogen naar positieve situaties
 • Gesprekken tussen medewerkers en familie worden beter gestuurd
 • Familie neemt actiever deel aan het leven van de bewoner
 • Familie voelt zich vrijer om te doen wat ze altijd al deden

Werkwijze

Falentijn Loopbaancoaching en Communcatietrainingen (FLC) gaat met het hele team aan de slag. Medewerkers vertellen hoe zij naar het onderwerp kijken en wat zij verwachten van zichzelf, collega's en familie. Wat gaat er goed en wat gaat er minder goed? Wat kunnen we zelf doen om de relatie te verbeteren? En als je iets van de familie verwacht, hoe breng je dat dan ter sprake?

De teamtrainingen starten met een onderlinge dialoog, wat door de medewerkers als heel verfrissend en waardevol wordt ervaren. Vervolgens kunnen medewerkers lastige situaties oefenen. Ze leren van elkaar door hun ervaringen en meningen te geven en vervolgens door te doen! Iedereen gaat met eigen actiepunten terug naar de werkvloer.

Milja Falentijn is organisatiepsycholoog en trainer communicatieve vaardigheden. Als ervaren gedragstrainer, maar als leek in de gezondheidszorg is zij het onderwerp ingestapt en kan medewerkers met haar verbazing de ogen openen.

Na de teamtraining is het onderwerp niet van de agenda doordat:

 • Iedere deelnemer actiepunten heeft waar hij/zij zelf achter staat;
 • De actiepunten onderwerp van gesprek zijn tussen leidinggevenden en medewerkers;
 • Er afgevaardigden zijn binnen de organisatie. Zij houden het onderwerp op de agenda;
 • Leidinggevenden meedoen aan de discussie.

Investering

Voorafgaand aan de trainingen bereidt Milja Falentijn met de directie en de leidinggevenden het precieze doel en de opzet van de trainingen voor. De training zelf duurt 1 dagdeel per team, een dagdeel kost € 700,&minus. Als de trainingen lopen zijn er tussentijdse evaluaties met de opdrachtgever.

Reacties van medewerkers:

 • “Fijn om te weten wat ik in lastige situaties kan doen”
 • “Ik ga direct een uitje plannen met familie erbij”
 • “Familie kan neemt ons nu vaker werk uit handen”